مکمل ورزشی|مکمل های ورزشی|مکمل

مکمل ورزشی

استفاده از مکمل ورزشی و داشتن تغذیه مناسب، از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد، ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ورزﺷﮑﺎران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ است. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻐﺬﯾﻪ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و مکمل غذایی ﺑﺮ کارکرد ورزﺷﮑﺎران ﺗﺄﺛﯿﺮ به سزایی دارد .


مکمل|مکمل ورزشی

ماهیت مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻮادی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ کمبودهای غذایی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮند . در یک تعریف ساده مکملها موادی هستند که برای افزایش عملکرد بدن و همچنین افزایش حجم عضلانی ورزشکاران ، افزایش یا کاهش وزن، جبران کمبود ویتامین‌ها و مواردی از این قبیل به کار می روند.

 

محتویات مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

بسیاری از محتویات این مکمل‌ها، در ابتدا کاربرد پزشکی داشته‌اند و به مرور زمان به علت نتایج مطلوبی که بر عملکرد بدن داشته اند سر از فرمول‌های مواد نیروزایی درآورده‌اند که امروزه اکثر افراد از این مواد به عنوان مکمل‌های دارویی، مکمل های غذایی به صورت روزانه و یا گاه و بی‌گاه استفاده می‌کنند.

این مکمل‌ها شامل انواع ویتامین‌ها، مواد معدنی، گیاهی، آمینواسیدها،آنزیمها و موادی از این قبیل می‌باشند که در شکل‌های مختلفی قابل تهیه هستند و می‌توان آنها را به فرم قرص، کپسول، پودر و همچنین نوشیدنی‌ها و شکلات‌های انرژی‌زا یافت . اما این محصولات حاوی موادی هستند که حتی شاید نام آنها را نشنیده باشیم. بنابراین چطور می توان متوجه شد که چه چیزی مناسب است یا نه؟

 

مصرف مکمل غذایی (مکمل ورزشی)

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ افراد جامعه به خصوص ورزﺷﮑﺎران قبل از این که هر گونه مکملی را مصرف کنید، خوب است تحقیقات کافی درباره محصول موردنظر انجام داده و محصول خود را از تولیدکننده ها و مراکز قابل اطمینان تهیه کنید و ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ که ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ورزﺷﮑﺎران، می باشند ، در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﻋﻮارض، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

سایت مکمل یاب نیز به سهم خود تلاش می نماید به معرفی مکملهای ورزشی معتبر در بازار ایران پرداخته و اطلاعات مفیدی در ارتباط با این محصولات در اختیار مخاطبین محترم قرار دهد.

اشتراک گذاری:
مطالب پیشنهادی
مکمل|بهترین پروتئین های بدنسازی

بهترین پروتئین های بدنسازی

با وجود انواع زیادی از پروتئین های بدنسازی که در بازار فروخته می شوند، شاید سوال کنید چگونه باید پروتئین مناسب خود را انتخاب کرد. در این مطلب با چند ر ...
مکمل|افزایش قدرت بدنی با کراتین

افزایش قدرت بدنی با کراتین

  اگر به تازگی برای بدنسازی و کسب آمادگی بدنی، برای انجام ورزش اقدام کرده اید لازم است با آگاهی کامل، به مصرف مکمل های بدنسازی مناسب خود بپردا ...
مکمل|تغذیه موثر بر سیستم ایمنی ورزشکاران

تغذیه موثر بر سیستم ایمنی ورزشکاران

محدودیت در دریافت کالری از عوامل تاثیرگذار بر سیستم ایمنی بدن افراد به ویژه ورزشکاران است. کاهش مصرف پروتئین ها می تواند باعث افزایش خطر عفونت ...
مکمل|مکمل ورزشی

مکمل ورزشی

استفاده از مکمل ورزشی و داشتن تغذیه مناسب، از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد، ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ورزﺷﮑﺎران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ است. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾ ...
:
محصولات پربازدید
مکمل|قرص ب . سیکس . مینا

قرص ب . سیکس . مینا

در موارد کمبود ویتامین ب 6 بهبود کم خونی ها، درماتیت ها کمک به افزایش متابولیسم، هموستئین اوریا تهوع و استفراغ در حاملگی سندروم پیش از قاعد ...
مکمل|قرص مستر ب

قرص مستر ب

پیشگیری و تامین کمبود ویتامین ها ارتقاء انرژی و تقویت سیستم ایمنی ...
آخرین مطالب
مکمل|بهترین پروتئین های بدنسازی

بهترین پروتئین های بدنسازی

با وجود انواع زیادی از پروتئین های بدنسازی که در بازار فروخته می شوند، شاید سوال کنید چگونه باید پروتئین مناسب خود را انتخاب کرد. در این مطلب با چند ر ...
مکمل|فواید بی‌نظیر کاسنی

فواید بی‌نظیر کاسنی

کاسنی گیاهی ساقه دار است که فواید بسیاری برای سلامتی دارد، از جمله این فواید رفع مشکلات گوارشی، پیشگیری از سوزش معده، کاهش درد های مفصلی، دفع سموم کبد ...
مکمل|افزایش قدرت بدنی با کراتین

افزایش قدرت بدنی با کراتین

  اگر به تازگی برای بدنسازی و کسب آمادگی بدنی، برای انجام ورزش اقدام کرده اید لازم است با آگاهی کامل، به مصرف مکمل های بدنسازی مناسب خود بپردا ...
آخرین پست‌های اینستاگرام
آدرس مکمل یاب
تلفن مکمل یاب
09907890036
info@mokammelyab.com
telegram instagram
iDiaako.com All right reserved 2019-2025